Våra första FN-ambassadörer

Mellan den 25 – 28 april har sex elever från skolan för första gången deltagit i Montessori Model United Nations i Rom. Eleverna representerade Kuba och Pakistan, och diskuterade ämnen som ökenspridning, jordbruk, kvinnors rättigheter och ökade möjligheter samt barns rättigheter tillsammans med 600 ungdomar från 18 länder och alla kontinenter i världen. Resolutioner skrevs och beslutades vid avslutningsceremonin i World Food Programs stora sal. En mycket bra start på detta engagemang i skolan som vi bygger vidare på inför nästa läsår!

F6DB9D92-549F-4B72-9C1B-6D55E4FFF25B