Antagning förskoleklass och grundskola

Antagning förskoleklass och grundskola

Ansökan inför läsåret 2018/2019
Som många andra friskolor har vi inte någon kö till skolan. Istället får den som vill ansöka om plats för sitt barn skicka in sin ansökan per brev varje år. Inför höstterminen 2019 har vi som primär ansökningsperiod 1 november 2018 – 31 december 2018, varefter genomgång av eventuell förtur bland de sökande sker. Därefter lottas tilldelning av plats bland de sökande.

De som inte kan beredas plats på vår skola vid första antagningen läggs in i en ”reservlista”, då platser kan bli tillgängliga såväl inför skolstart som under terminens gång. Antagningen stängs inför varje ny antagning till nytt läsår, varvid alla gamla ansökningar annulleras.
Inför varje ansökningsperiod mejlar verksamheten ut information som en extra påminnelse till vårdnadshavare som redan har barn i verksamheten men vill ansöka om plats för syskon.

Följande förtursregler gäller

Antagning till förskoleklass
1. Förtur för elever från vår egen förskola
2. Syskonförtur
3. Elever som kommer direkt från annan Montessoriförskola
4. Lottning

Antagning till grundskola
1. Förtur för elever från vår egen förskoleklass
2. Syskonförtur
3. Elever som kommer direkt från förskoleklass/klass i annan Montessoriskola
4. Lottning

Länk till ansökningsblanketten

Länk till ansökan om fritidsplats

Skicka ansökningsblanketten till:
Stenungsunds Montessoriskola,
Kyrkvägen 1
444 31 Stenungsund.