Antagning grundskola

Ansökan inför läsåret 2020/2021

Som många andra friskolor har vi inte någon kö till skolan. Istället får den som vill ansöka om plats för sitt barn skicka in sin ansökan per brev varje år. Ansökningsperioden är i år öppen, ett första skede, till och med 2019-12-31. Efter ansökningsperiodens slut sker genomgång av eventuell förtur, därefter lottas tilldelning av plats bland de sökande.
De som inte kan beredas plats på vår skola vid första antagningen läggs in i en ”reservlista”, då platser kan bli tillgängliga såväl inför skolstart som under terminens gång. Antagningen stängs inför varje ny antagning till nytt läsår, varvid alla gamla ansökningar annulleras. Inför varje ansökningsperiod mejlar verksamheten ut information som en extra påminnelse till vårdnadshavare som redan har barn i verksamheten men vill ansöka om plats för syskon

Följande förtursregler gäller

Antagning till grundskola
1. Förtur för elever från vår egen förskola
2. Syskonförtur
3. Elever som kommer direkt från annan Montessoriförskola
4. Lottning

Länk till ansökningsblanketten

Länk till ansökan om fritidsplats

Skicka ansökningsblanketten till:
Stenungsunds Montessoriskola,
Kyrkvägen 1
444 31 Stenungsund

Kontakta oss gärna om du har frågor!