Författararkiv: admin

Våra första FN-ambassadörer

Mellan den 25 – 28 april har sex elever från skolan för första gången deltagit i Montessori Model United Nations i Rom. Eleverna representerade Kuba och Pakistan, och diskuterade ämnen som ökenspridning, jordbruk, kvinnors rättigheter och ökade möjligheter samt barns rättigheter tillsammans med 600 ungdomar från 18 länder och alla kontinenter i världen. Resolutioner skrevs och beslutades vid avslutningsceremonin i World Food Programs stora sal. En mycket bra start på detta engagemang i skolan som vi bygger vidare på inför nästa läsår!

F6DB9D92-549F-4B72-9C1B-6D55E4FFF25B

Programmering på Stenungsunds Montessoriskola

Binära koder på elevens val…

Programmering på Montessori”Härom veckan hade vi ”Elevens val” under två dagar i rad. Ett av ämnena de kunde fördjupa sig i var Programmering. Det var 35 elever mellan förskoleklass och åk 9 som samlades i studiehallen. Under två dagar fick de genomföra olika uppdrag som på något sätt tränar datalogiskt tänkande, vilket innebär att kunna ge en instruktion, felsöka, tänka i flera steg, skriva instruktioner genom olika former av kod, förstå hur binära koder är uppbyggda mm.

Sedan fick de lära sig grunderna i blockprogrammering och andra dagen fick de programmera ett eget spel. Dagarna avslutades med redovisningar av spelen och stora applåder från oss lärare och de deltagande eleverna.
Fantastiskt roliga dagar som vi gärna gör igen!”

programmering-002

Visum, pass och vaccin

Förberedelser inför resan till Kina

Vi närmar oss ett avresedatum och förberedelserna är många. Det ska kopieras pass, fyllas i visumansökningar samt bokas tid för vaccination. Första resan innebär fokus på yngre åldrar, dels matematik och språk men också Montessoripedagogik i sin helhet. Vi håller just nu på att ringa in intressanta områden att observera.

Källkritik på schemat

Källkritik på schemat – en succé på skolan

Sant eller falskt? På Stenungsunds Montessoriskola har högstadieeleverna källkritik på schemat. Efter positiva reaktioner från både elever och föräldrar hoppas läraren Anna Rosenqvist att fler skolor väljer att följa deras satsning. Det är inte alltid lätt att veta vad som är sant och falskt av det som skrivs på internet. Men det finns verktyg att använda sig av. På Stenungsunds Montessoriskola har högstadieeleverna källkritik på schemat en timme veckan.

BRUS växte fram

För drygt ett år sedan växte ”BRUS” fram – en förkortning för Bedöm, Reflektera, Utforska/Uppskatta/Utvärdera – som en idé efter att skolledningen ville få in mer källkritik i kallkritikundervisningen. Anna Rosenqvist arbetar som lärare på Stenungsunds Montessoriskola i svenska och engelska, men nu också i BRUS. – En sak som jag brukar köra med alla klasser är att belysa hur viktigt det är med att vara medveten om tillförlitligheten på en hemsida. Sedan pratar vi mycket om hur man ska bete sig på sociala medier och då utgår vi väldigt mycket från eleverna. Det har varit mycket positiva reaktioner från både elever, skolpersonal och föräldrar, berättar hon för Skolvärlden. Diskussioner om förnedrande texter på Instagram, trovärdigheten om rykten kring offentliga människors liv, delningar på Facebook eller hur man vet att sanningarna till nya skoluppgiften är tillförlitlig – variationen är stor under BRUS-lektionerna och Anna Rosenqvist försöker att gå igenom så mycket som möjligt med eleverna om hur man bemöter allt som skrivs på internet. – Men i grund och botten försöker vi ändå prata mer om hur man ska bete sig och hur det skriva ordet kan göra ont, säger Anna Rosenqvist.

Den stora utmaningen som lärare menar Anna Rosenqvist har varit att hålla lektionerna spännande. Men genom att bland annat bygga lektionerna på att resonera tillsammans samt att bjuda in olika gäster har hon lyckats skapa roliga och lärorika undervisningar. Bland annat har polisen varit och berättat för eleverna om konsekvenser och straffmässiga åtgärder på internet och en dag kom en person som jobbar med sökoptimering som berättat om hur pengar kan styra navigeringen på internet. Enligt Anna Rosenqvist har eleverna vuxit, blivit mycket bättre och att de även presterar bättre i de andra skolämnena.

Omsvärmade av datorer, sociala medier, mobiltelefoner har gjort många ungdomar skickliga på att använda den nya tekniken, men många behöver också få stöttning i vilka källor man kan lita på och inte. Anna Rosenqvist menar att landets skolor missar just den här aspekten i undervisningen i dag. – Jag tycker absolut att många fler skolor borde ha källkritik på schemat. Eleverna lever med telefonerna och vi kommer inte kunna förbjuda det. De plockar ändå fram dem när de är utanför skolan. Jag tycker att det i stället borde handla om att försöka lära eleverna om hur de ska förhålla sig till informationsflödet som omringade dem, säger hon och tillägger: – Det står ju i läroplanen att man ska jobba med det, men vi har valt att göra det så mycket större genom att punktmarkera det en timme i veckan. För vi tycker att det är så viktigt i dag, säger hon. Enligt Anna Rosenqvist är eleverna till och med betydligt duktigare än många vuxna i vissa avseenden när det kommer till internetbeteende. – Jag har fått lära mig till exempel att de unga sällan delar saker på Facebook. Det är betydligt vanligare att föräldrar delar saker, ibland lite för snabbt, och det är intressant. Där är de i flera fall betydligt mer källkritiska än vad många vuxna är.

Har BRUS förändrat din syn på elevernas vardagsbeteende på internet?

– Jag har fått mer förståelse. Min inställning till mobiltelefonen har ändrats, de lever ju med den på ett annat sätt än vad vi vuxna gör. Det är jättespännande och det visar tycker jag att man istället för att förbjuda den i stället ta fram den och använda den på BRUS-lektionerna

Källa: Skolvärlden.se

Montessoriskolan reser österut…

Våran skola blir mer och mer internationell!

Stenungsunds Montessoriskola har tilldelats ett “EU Atlatsstipendium” om hela 270 000 kronor för montessoriskolan-reser-osterutatt fördjupa kontakter och relationer med Kina. det skall bli fantastiskt roligt, spännande och lärorikt säger Stenungsunds Montessoriskolas rektor Malin Ringblad i en intervju med ST-tidningen. Vi kommer att kunna skicka både pedagoger och elever.

Planeringen börjar snart
Planeringen börjar inom någon eller några veckor och den görs tillsammans med våra kinesiska vänner. Det skall bli fantastiskt roligt att dra i gång projektet och detta kommer ju självklart att göra vår underbara montessoriskola ännu mer attraktiv för elever och lärare i vårt område…

The Pink Tower

Projektet “The Pink Tower”

För ett år sedan var representanter från Stenungsunds Montessoriskola och Göteborgs swedish-experts-vist-the-scoolUniversitet på ett “Förberedande besök” i Zhengzhou, Henan i Kina för att skapa ett långsiktigt samarbetsprojekt med The Pink Tower, Montessori training and development center. Nu i veckan har vi fått vårt projektförslag godkänt av Universitets och Högskolerådet och vi får ett stort stöd till projektet från dem. Projektet kommer att pågå under, i första omgången, 18 månader och kommer involvera personal och elever från vår skola och från Kina. Fokus i projektet är utveckling av montessoripedagogiken, språkinlärning, matematik samt kulturutbyte. Vi ser fram emot nästa läsår då vi drar igång projektet.

Montessoriskolan på TV

Källkritik på schemat

På Stenungsunds Montessoriskola finns ett nytt ämne på schemat. Det handlar om källkritik i mötet med informationen från media och på internet. På schemat står det “BRUS”: Bedöm, Reflektera, Utmana och Skatta.
– Vi lär våra elever att kritiskt granska sina källor, vi lär dem att bemöta inlägg på sociala medier på ett schysst sätt, säger Anna Rosenqvist som är lärare i svenska och engelska. Redan för fyra år sedan föddes idén om att undervisa i källkritik, och nu sedan en termin tillbaka ligger det på högstadieelevernas schema.

Se inslaget som sändes i SVT den 27 september 2015.