Fritidshemmet Revet

Här arbetar Rickard, Tone, Andreaz, Niko och Erika. Fritidstiden är en naturlig del av skoldagen, med samma pedagogik och respekt för barnet som i övriga skolan. När man har ätit lunch och skoldagen är slut så går vi ut. IMG_3535Här finns tid till rörelse och lek samt olika planerade aktiviteter, anpassade efter intressen och årstid. Varje eftermiddag serveras mellanmål.  Fritidsbarnen är delaktiga i förberedelserna och tillsammans med fritidshemmets personal och Annelie i köket. De dukar och förbereder maten som ska serveras. Efter mellanmålet finns en mängd olika aktiviteter att välja mellan. De barn som vill gå ut, oavsett ålder, går ut med en pedagog och de övriga barnen som väljer att vara inne har aktiviteter tillsammans med de pedagoger som har ansvaret för dem. Under fritidstiden finns alltid möjlighet att få lite extra hjälp med skolarbetet,  om man vill. Den fria leken har en central plats och det finns utrymme för fysisk aktivitet under eftermiddagarna. Vi spelar spel och leker tillsammans eller går på utflykter. Läsa sagor, baka bröd, gå på upptäcktsfärd i naturen, skapa och sjunga är andra aktiviteter. Dessa aktiviteter kan knyta an till det man arbetar med i skolan, men ha en annan infallsvinkel och ett annat arbetssätt. Fritidsverksamheten samarbetar med skolan för att skapa en helhet. Det betyder att fritids inte heller begränsar barnen från att jobba med skoluppgifter eller använda det material som skolan erbjuder. Vi har en trygg miljö där barnen utvecklar empati och omsorg om varandra. Fritids har öppet varje vardag mellan klockan 6. 30 -18. 00

Fritids når du på telefon 0303-37 33 19 från klockan 12.30 och framåt, innan dess kan man skicka SMS-meddelanden. De kanske inte svarar på meddelandena direkt då de arbetar i klasserna, men de tittar av telefonen.