ATLAS projektets slut och Montessori 3.0

Vi befinner oss i den största salen som Göteborgs Universitet har att tillgå. Vi lyssnar till Ph.D Paul Epstein och han talar om vikten av internationalisering och den digitala utvecklingen.

”Ett internationellt perspektiv i undervisningen är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang, för att skapa internationell solidaritet och för att förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser” (Lgr11). Under Atlasprojektet, som nu pågått i fyra år, tar vi med oss olika erfarenheter och olika lärdomar.

När vi under våren 2017 hade besök från kinesiska skolelever samt montessorilärare och rektorer fylldes hela skolan av nyfikna barn och ett tydligt sätt att se vad internationalisering kan bidra med. Språkbarriärer blev möjligheter, elever och lärare fick vara kreativa i sitt sätt att kommunicera. Vi är stolta över att ha blivit tilldelade detta stipendium då internationella kontakter samt utbildningsutbyte med utlandet skall främjas i skolan enligt styrdokumenten.

Det avslutande besöket i Kina under hösten 2017 innebar många diskussioner kring vad vi tar med oss från vårt utbyte och vad Montessoriförskolorna i Kina tar med sig, vi diskuterade saker vi såg hos varandra och utvecklingsmöjligheter. Den sista skolan vi besökte hade ett, enligt de själva, problem: ”We have a kid and he is running down the hallway, how can we make him stop?” Jag funderade en stund, sedan sa jag: ”Don’t make him stop, create a running room.”

Nu en månad senare är det exakt vad de gör, de bygger ett rum där det är ok att springa. Jag väljer att se det som ett tecken på alla de fördelar internationalisarbetet bidrar till. Nu är detta projekt slut, vi får se vad som väntar oss runt hörnet.IMG_6887