Welcome to the Swedish delegation

Dagen började med besök på en kommunal skola – Zengzhou Middle school där de välkomnade oss på trappan utanför skolan. De hade skrivit på sin stora informationstavla direkt efter vaktkuren – Welcome to the Swedish delegation – och rektor hälsade oss välkomna. Det var också 6 kinesiska elever från åk 8 (13 år) som var våra elevers guider. Våra elever och de kinesiska eleverna fann varandra direkt och hade massor att prata om. Skolan hade 1342 elever totalt och i den åk 7 som vi besökte under deras engelskalektion, var de 54 elever. Eleverna började sin skoldag vid 07.00 och höll på till 21.00. De går sedan hem och gör sina läxor fram till ca 23. Så någon fritid har de inte. Vi fick uppfattningen att varje lektion var minutiöst planerad och läraren styrde allt så att de skulle hinna. De fick givna uppgifter som de snabbt skulle förbereda och när de sedan skulle svara på frågor fick de ställa sig upp och svara. Detta var verkligen annorlunda.
Eleverna har samma klassrum och läraren går emellan klasserna. Lektionerna var 40 min långa och sedan rast på 10 min. Under lunchen fick de äta ute eller gå hem. Många elever bodde nära skolan. De har mål som ska hinnas med under året, precis som vi, men eleverna förbereds mest för deras examinationsprov som bestämmer deras framtid. Skolan är viktig men det är också så att mycket av deras skolgång bygger på att minnas – inte att tänka så mycket själva. Har man svårt i skolan – så får man plugga mera….
 IMG_1641IMG_1642
Efter detta fick vi besöka en Kalligrafilektion där eleverna ska lära sig de ga
mla kinesiska tecknen. Vilka vackra tecken elever gjorde. Deras koncentrerade blickar och deras penseldrag på dessa tunna papper var en fröjd för ögat. Denna skolan tycker det är viktigt att eleverna lär sig sin historia och har kvar Kalligrafi och Kung Fu på schemat, vilket många andra skolor tagit bort. Viktigt också för eleverna att få lite praktiskt arbete och inte bara pluggämnen hela tiden. Skolans rektor var mycket stolt över detta. Vårt besök avslutades med en uppvisning av elever och deras lärare i Kung Fu. Vi fick också försöka med några rörelser, men det var inte helt lätt.
Vi diskuterade med vicerektor på skolan hur vi i Sverige arbetade med lektioner och våra elever. Vikten av att eleverna lär sig tänka själva, dra slutsatser och bli självständiga. De förstår att de här i Kina måste sänka pressen på eleverna, få dem att vilja studera vidare och att de ska veta hur man ska tänka själv. Vi förstår att det på ett sätt är ett rättvist system med examination, då alla i hela landet har sa
mma möjligheter oavsett var man kommer ifrån. Men det klart att alla elever borde bli sedda under en skoldag och att man ska få hjälp om man har inlärningsproblem. Flera av lärarna vill förändra skolgången för eleverna.
Vi gick sedan på restaurang med rektorn och några av hans medarbetare och åt en god middag med många olika rätter.
Sen vidare till Zhengzhous Montessoriskolas utbildningscenter där vi skulle träffa föräldrar som har sina barn i Montessori Kindergarten Pink Tower.IMG_1632
Våra elever visade bilder på vår skola och berättade om sina erfarenheter att gå och ha gått i Montessoriskola. Föräldrarna var mycket intresserade och ställde frågor, som våra elever svarade mycket bra på. Vi, lärare, var mycket stolta. Efter mötet kom några av barnen från Kindergarten upp med sina föräldrar så nu vet några vilka vi är när vi ska komma till dem på fredag.
//Kamilla och Mia