top of page

SKOLA

Stenungsunds Montessoriskola bedriver skolverksamhet för barn mellan 6-15 år. Från F-klass till och med åk 9.

SKOLA: Aktiviteter

Skolan drivs av en ekonomisk förening utan vinstsyfte där allt eventuellt överskott återgår in i verksamheten. Som vårdnadshavare till barn på skolan har du möjlighet att vara medlem i föreningen.

Vi arbetar efter montessoripedagogikens bärande idéer, vilka du kan läsa om under respektive ålder.


Eftersom skolan är en friskola betyder föräldraengagemanget väldigt mycket för verksamheten. Som förälder kan du, oavsett om du är medlem i den ekonomiska föreningen eller inte, engagera dig i olika grupper utefter de intressen och kunskaper du har. Vi har en tydlig förväntning på dig som förälder på friskolan att bidra med tid, kunskap och engagemang utifrån dina förutsättningar. Allt vi gör tillsammans gör vi för det värdefullaste vi har, våra barn, och all praktisk hjälp till skolan ger direkt mer resurser till stöd, material och inspiration till barnen.

Välkommen med din ansökan till oss!

21105580_1472945759452410_3591219773341241503_n.jpg

“Världen börjar med barnen.”

Maria Montessori

bottom of page