Studion

Vi vill att våra elever ska känna sig delaktiga och vi arbetar aktivt för att barn i behov av särskilt stöd ska få den hjälp de behöver.

Ibland kan eleven behöva ett mindre sammanhang, en mer individanpassad undervisning samt mer lärarstöd. Eleven kan ha behov av en än mer iordningställd och lugn miljö, och färre kontakter. I dessa fall kan eleven få extra hjälp i Studion som bedrivs i anslutning till och i nära samarbete med den övriga verksamheten.

I Studion arbetar speciallärare i nära samarbeta med skolans lärare. Hur mycket tid eleven tillbringar i Studion är beroende av dennes behov och ett upplägg sker i samråd med eleven, berörda lärare, specialpedagog samt elevens föräldrar.

Elever kan också komma till Studion på morgonen innan första lektionen startar och arbeta med sina läxor.