Montessoriskolan på TV

Källkritik på schemat

På Stenungsunds Montessoriskola finns ett nytt ämne på schemat. Det handlar om källkritik i mötet med informationen från media och på internet. På schemat står det “BRUS”: Bedöm, Reflektera, Utmana och Skatta.
– Vi lär våra elever att kritiskt granska sina källor, vi lär dem att bemöta inlägg på sociala medier på ett schysst sätt, säger Anna Rosenqvist som är lärare i svenska och engelska. Redan för fyra år sedan föddes idén om att undervisa i källkritik, och nu sedan en termin tillbaka ligger det på högstadieelevernas schema.

Se inslaget som sändes i SVT den 27 september 2015.