Etikettarkiv: Förskolor Stenungsund

Stenungsunds Montessoriskola har den absolut bästa förskolan i Stenungsund.

Antagning grundskola

Ansökan inför läsåret 2020/2021

Som många andra friskolor har vi inte någon kö till skolan. Istället får den som vill ansöka om plats för sitt barn skicka in sin ansökan per brev varje år. Ansökningsperioden är i år öppen, ett första skede, till och med 2019-12-31. Efter ansökningsperiodens slut sker genomgång av eventuell förtur, därefter lottas tilldelning av plats bland de sökande.
De som inte kan beredas plats på vår skola vid första antagningen läggs in i en ”reservlista”, då platser kan bli tillgängliga såväl inför skolstart som under terminens gång. Antagningen stängs inför varje ny antagning till nytt läsår, varvid alla gamla ansökningar annulleras. Inför varje ansökningsperiod mejlar verksamheten ut information som en extra påminnelse till vårdnadshavare som redan har barn i verksamheten men vill ansöka om plats för syskon

Följande förtursregler gäller

Antagning till grundskola
1. Förtur för elever från vår egen förskola
2. Syskonförtur
3. Elever som kommer direkt från annan Montessoriförskola
4. Lottning

Länk till ansökningsblanketten

Länk till ansökan om fritidsplats

Skicka ansökningsblanketten till:
Stenungsunds Montessoriskola,
Kyrkvägen 1
444 31 Stenungsund

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Antagning förskola

Som många andra fristående förskolor har vi en egen kö till förskolan. Du ansöker genom att fylla i en ansökan och skicka in till oss.

Vi går efter datumet som ansökan är mottagen och förtursregler enligt nedan. Du får ingen bekräftelse på inlämnad ansökan utan blir kontaktad när det finns plats för ditt barn.

Följande förtursregler gäller vid antagning till förskolan
1. Syskonförtur.
2. Barn som kommer direkt från annan Montessoriförskola.
3. Ködatum, då ansökan om plats kom förskolan tillhanda.

Länk till ansökningsblanketten

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Kräftorna (3)4-5 år

En dag hos Kräftorna
Här arbetar Mia, Maria, Ida-Karin, Nathalie och Josephine.

Barnen börjar på Kräftorna i augusti det året de fyller 4 år.

Vi startar dagen med att äta frukost tillsammans i vår matsal. Här får barnen träna på att hälla, smöra, dela med mera. Därefter har vi arbetsstund på vår avdelning där är indelat i olika kunskapsrum – språk, matematik, kultur, “pvö” (praktiska vardagsövningar), sensoriskt, skapande samt bibliotek. Barnen väljer aktivitet efter att en pedagog har presenterat olika övningar. Att repetera är viktigt moment, det gör att barnet får möjlighet att känna stolthet över att lyckas.

IMG_0172

Varje dag har vi en samling med fruktstund där vi erbjuder språkstimulerande lekar, ramsor, rytmik och gymnastik, sång och sagor.

Klockan 11.00 går vi till vår matsal där vi får njuta av Annelies goda lunch. Barnen tar själva från vårt buffébord.

Efter lunch är vi ute och leker på vår fina gård. En dag i veckan går vi på utflykt till vår skog på Kyrkberget. Vi är ute fram till mellanmål som vi äter inne eller ute beroende på årstid och väder.

Vi erbjuder barnen skridskoåkning tre gånger per termin samt lek och plask för femåringarna under vårterminen vilket brukar vara väldigt uppskattat.

En förmiddag i veckan går vi på utflykt till Kyrkberget där har olika uppdrag bland träd och berg!

 

IMG_0369
Under perioden 3-6 år gör barnet stora och viktiga framsteg i sin utveckling och visar på ett enormt intresse för världen omkring dem. De är nyfikna på att lära sig saker, utforska och utveckla sin självständighet. Barnet lär sig genom att förstå och använda sig av sin omgivande miljö, genom att utforska och experimentera, känna, bygga och göra saker själv, och för sig själv.

 

 

 

 

 

Krabborna 1-3(4) år

En dag på Krabborna
Här arbetar Anna E, Åsa och Louise.

Vi startar dagen med att äta frukost tillsammans i vår matsal. Där får barnen träna på att hälla, smöra, dela med mera. På avdelningen är miljö och material anpassad för barnets ålder och intresse. Det finns tillfälle att måla, arbeta med lera, öva på att klipp och klistra med mera. Varje dag har vi en samling med fruktstund där rim, ramsor, sång och sagor ingår. Vi har vår fantastiska Unni som gärna tar fram gitarren och spelar och sjunger med barnen. De barn som sover efter lunch brukar vara ute en stund på förmiddagen.

Klockan 11.00 äter vi Annelies goda lunch på avdelningen. Barnen har sina bestämda platser i två rum för att skapa en lugn och trygg matstund.

Efter maten så sover/vilar en del barn och de andra går ut i vår härliga trädgård. Vi är ute fram till mellanmål som vi äter inne eller ute beroende på årstid och väder.

En förmiddag i veckan går vi på utflykt till Kyrkberget där har olika uppdrag bland träd och berg!

Barnen på Krabborna går här tills augusti det året de fyller 4 år.

 

IMG_0345


Det lilla barnet är en naturlig upptäckare. I denna utvecklingsfas visar de intresse för allt i sin omgivning och vill undersöka och utforska varje detalj de hittar. 

De utvecklar både sin fin – och grov motorik, de älskar att klättra, springa, balansera, flytta på saker, plocka upp små saker, sätta ihop saker och att rita.

 

 

 

Förskola

Välkommen till Montessoriförskolan Sjöstjärnan!

Hos oss får barnen uppleva, utvecklas och upptäcka världen i en trygg miljö tillsammans med utbildade pedagoger. På skolan/förskolan har vi en kock som lagar underbar mat med till största delen ekologiska varor.

Sjöstjärnan ligger vackert belägen centralt i Stenungsund med närhet till hav och skog. Vår utegård inbjuder till såväl lek som odling av både kryddväxter, sallad och bär. Här finns engagerad personal och en styrelse som drivs av föräldrar.

Sjöstjärnan består av två avdelningar, en 1-3 års grupp och en 3-5 års grupp fördelat på sju pedagoger samt en förskolechef.

Övergripande mål för Sjöstjärnan
Det allra viktigaste för oss som arbetar på förskolan är att varje barn ska känna sig tryggt hos oss, tycka det är roligt att komma hit om dagarna och trivas tillsammans med sina kamrater och med oss pedagoger som arbetar på förskolan.

Vi strävar efter att bedriva en förskola med hög kvalitet, där barn, personal och föräldrar känner trygghet, och där barnen får en stabil grund att gå vidare med i framtiden, förenat med bibehållen lust att lära.

Leken är viktig för barns utveckling och för den sociala gemenskapen. Vi ska arbeta på ett sätt som stärker gruppen och samvaron, samtidigt som det enskilda barnet också ska få ta sin plats i gruppen. Montessoripedagogikens mål och synsätt ska vara vägledande för att hjälpa varje barn framåt i sin utveckling.

Det här kännetecknar vår Montessoriförskola

En förberedd miljö
Hos oss är miljön anpassad till barnen. Stolar och bord är låga och allt material finns i barnens höjd. Barnen väljer själva aktivitet. De arbetar i egen takt, ensamma, två och två eller i grupp.

En spännande och stimulerande miljö
Grupperna är åldersblandade, vilket gör att barnen stimuleras och lär av varandra. Hos oss är barnen ständigt sysselsatta och arbetar/leker med olika saker. Det kan vara finmotoriska övningar som att hälla, ösa, sopa, duka. De vill göra det vi vuxna gör och härmar oss i sin lek. Andra bygger med klossar, stavar, lägger pussel, använder kritor/pennor, klipper, sorterar knappar/pärlor i storlek , form eller färg och sätter sig in i matematikens grunder. Någon lägger pussel med världsdelarna , andra tränar att lägga ord och skriva bokstäver. Barn kan och vill betydligt mer än vi tror. När de får stimulans inom alla områden kan de utveckla hela sin personlighet och lära sig att förstå sig själva Processen är viktigare än resultatet och fantasin utvecklas.

Montessorimaterial – en god hjälp till att förstå och lära
För att kunna möta varje barns olika behov av aktivitet och motorik finns ett utvecklat material för olika mognadsstadier och intressen. Montessorimaterialet är självrättande, så barnen kan uppleva tillfredsställelse av att se att de lyckas och självförtroendet växer. Pedagogen följer varje barns utveckling.

Montessorimaterialet är indelat i olika ämnesområden: Praktiska vardagsövningar, sinnestränande material, matematik, språk och kulturämnen såsom geografi, historia och biologi. Allt material är kopplat till läroplanen Lpfö 98/10 och vävs in i vår inne- och utemiljö. Alla barn får möjlighet att använda materialet för att utveckla sina förmågor och bli nyfiken på musik och skapande, natur och djur, människor från olika världsdelar, bokstäver och ord, siffror och matematik, begrepp om nutid och dåtid m.m. Varje sak har sin plats i rummet. De barn som har använt ett material ser till att det kommer ordentligt på plats igen, så att andra kan få använda det. Barnen lär sig att ta ansvar och visa hänsyn till varandra. Barn gör samma samma saker om och om igen. Då avvaktar pedagogen för att sedan locka barnet att gå vidare i sin egen takt, när barnet vill och känner att det är roligt.

IMG_0171

 

Det jag hör – det glömmer jag
Det jag ser- kommer jag ihåg
Det jag gör – förstår jag

 

 

IMG_0310

 

Materialet är nycklar/redskap för barnet att ta till sig förmågor. Genom materialet kan barnen leka in kunskaper, öka möjligheterna att utvecklas och klara sig själv och få en stark självkänsla och bli trygg.

 

 

  • Vi hjälper barnet att hjälpa sig själv.
  • Barnet får utvecklas i sin egen takt och efter egen förmåga
  • Den förberedda och anpassade miljön stärker barnets självförtroende, då det ”kan själv”, och känner att det lyckas.
  • Med hjälp av det genomtänkta materialet får barnet möjlighet att arbeta konkret och förstå med sina händer.
  • Barnet leker fram sina kunskaper.
  • Den genomtänkta miljön inbjuder till samarbete, social träning och att visa hänsyn och omsorg om varandra.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker till förskolan