Etikettarkiv: Skolor Stenungsund

Skolor i Stenungsund

Som engagerad förälder vill man ju självklart att ens barn skall kunna gå i en bra skola. Man vill ju dessutom att skolan har behörigaskolor i Stenungsund lärare. En annan viktig parameter är ju att den sociala miljön för mitt barn är tillfreds-ställande i skolan. När man letar efter skolor i Stenungsund till sina barn borde alltid Stenungsunds Montessoriskola vara det naturliga förstahandsvalet. Här får ditt barn utvecklas i en lugn och skön skolmiljö och i en relativt liten skola. Alla våra lärare är behöriga för de ämnen som de undervisar i och vi jobbar stenhårt med alla likas värde och ett bra “lärklimat”. Vi har ett ämne på schemat som heter BRUS som bland annat handlar om källkritik inom sociala medier. Maten vi äter i skolan tillagas i vårt nyrenoverade skolkök.

Skola 12-15 år

Vem är 12- 15-åringen?
Högstadiet är tiden då eleven blir en socialt medveten individ enligt Maria Montessori.

På Stenungsunds IMG_4696Montessoriskola arbetar vi med att utveckla en unik och genomtänkt undervisning för våra tonåringar, vilken integrerar montessoripedagogiken med den senaste utvecklingen och forskningen inom utbildning och som:

 

 

  • Uppmuntrar meningsfulla kontakter med omvärlden för eleverna
  • Fostrar varje individs utveckling av ett hälsosamt, holistiskt och vördnadsfullt synsätt på sig själv och sin omvärld
  • Ger eleverna redskapen för att kunna skapa sig sin egen framtid genom att förbereda eleverna, både akademiskt och socialt, för gymnasiet och vidare.
  • Sätter eleven i centrum och där varje elev har en personlig studieplan.
  • Har åldersblandade grupper och undervisning där eleverna uppmuntras att hjälpa varandra.
  • Innebär långa, oavbrutna arbetspass, där eleverna själva beslutar vad de skall arbeta med enligt sina studieplaner tillsammans med sina lärare och kamrater.
  • Arbetar med ämnesövergripande undervisning för att utveckla förmågan att se samband, orsak och verkan.
  • Uppmuntrar aktiviteter kring självständighet, ekonomiskt ansvarstagande, samarbete och projekt som främjar sammanhållning och ansvarstagande för gruppen, sig själv och ger träning inför arbetslivet.
  • Förbereder eleverna väl inför fortsatta studier genom meningsfulla, verklighetsanknutna och utmanande arbetsuppgifter
  • Ökar det sociala medvetandet och ansvarstagandet för vår miljö, omvärld och medmänniskor genom de uppgifter som ges.

Undervisningen i högstadiet har en unik ansats till undervisning av ungdomar. I kärnan finns Dr. Montessoris tanke om eleven som en självstyrande, aktiv individ, och läraren som en aktiv handledare/vägvisare. Högstadiet kombinerar schemalagd tid och möjligheter för eleverna att i små grupper få arbeta tillsammans självständigt under egna arbetspass. Under denna tid arbetar eleverna nära sina lärare och sina klasskamrater för att fördjupa sina kunskaper på en djupare nivå. Målet är trygga, självständiga unga vuxna som kan fatta kloka beslut för sig själva och för större sammanhang.

Runt den 10 december varje år har högstadiet Nobelfest. Här arbetar vi med “praktiska livet”-övningar anpassade för de äldre eleverna. Exempel på detta är möblering, dukning, placering, dekorationer, menyplanering, tillagning, hur man håller i en formell middag – värdparsskap, vett och etikettskola, tal av olika slag osv som bra färdigheter att ha med sig i vuxenlivet. En väldigt lyckad och uppskattad tradition som vi håller kvar vid.

IMG_0280IMG_0287IMG_0310IMG_0312IMG_0317IMG_0319

 

 

Skola 9-12 år

Vem är 9-12-åringen?
Under denna period fortsätter barnen i den Intellektuella perioden men rör sig nu snabbt från det elementära stadiet mot abstraktion i sitt lärande. De är nu intresserade av att fortsätta förbi basfaktakunskaper och vill börja se och förstå samband, orsaker, konsekvenser och mönster i sitt lärande och i sin förståelse av världen. I detta utvecklingsstadiet visar eleverna en stark förmåga till både att föreställa sig och till abstraktion.

Fjärde, femte och sjätteklass: Fokus på social utveckling
9-12-åringar är väldigt sociala i denna period av sina liv, och det är första gången när de kan börja titta på sina kamrater istället för på sin familj när de skall besluta vad som är rätt sätt att göra saker på. Deras starka sociala instinkter leder till att det mesta arbetet sker i grupper.

Intellektuell självständighet och kärleken till lärandet
I 4:e, 5:e och 6:e klass, visar eleven på en mer förfinad känsla för logik, och en större förmåga att tänka abstrakt. IMG_4705Mellanstadiets undervisning uppmuntrar intellektuell självständighet, stringens och kärleken till att lära sig. För att möta upp behovet av kamratkontakter hos eleverna, uppmuntrar montessoriklassrummet socialt samspel och grupp aktiviteter, som del av den enskilda elevens akademiska arbete. Social och moralisk utveckling är sammanvävda i alla aspekter av undervisningen, och möter upp 9-12-åringens intressen kring rättvisa, rätt och fel samt moral. Mellanstadiets undervisning är en dynamisk fortsättning på arbetet och studierna i de tidigare stadierna. Detta nästa steg i elevernas utbildning hjälper eleverna då de rör sig vidare från den mer konkreta, faktabaserade inlärningen, till en ålder av abstraktion och resonemang. Drivna av en fantastisk föreställningsförmåga och vilja att förstå hur saker fungerar, är mellanstadieeleven väl förberedd för en undervisning som utmanar dem med avancerade idéer i litteratur, vetenskap, matematik och språk. IMG_4717När eleverna fortsätter genom perioden som Doktor Montessori kallade den Intellektuella perioden utvecklas eleverna intellektuellt, socialt och moraliskt till aktiva deltagare i klassrumssammanhanget och i sitt eget lärande. ”Hands-on learning”, ihop med mer abstrakt arbete, diskussioner och experimentellt lärande skapar en balans i inlärningen hos de intellektuellt och fysiskt aktiva mellanstadieeleverna. Gruppaktiviteter lyfts fram genom hela perioden för att skapa en produktiv och positiv miljö för de mycket sociala eleverna. Självständigt arbete är också en viktig del, då det får eleverna att utmana sig själva och bygga en gedigen bas för sina akademiska kunskaper.

 

 

 

 

Skola 6-9 år

Vem är det 6-9 åriga barnet?
Från första till tredje klass är barn entusiastiska och redo att lära sig. Barnet har nu nått en period av stabilitet, och går in i perioden av resonemang och logik. Deras förmåga att föreställa sig är stark och de kan lära sig om och tänka på saker de inte kan se eller röra. Lågstadieeleven är intresserad av att utforska, inte bara sin omedelbara närhet, utan även av att förstå och lära sig om den större världen.

Social utveckling och intellektuell självständighet
Medan det yngre barnet utvecklar fysisk självständighet, arbetar lågstadiebarnet med intellektuell självständighet. Barnet blir nu även mycket social, skaffar vänskapsrelationer, lär sig koderna för vänskap och hur man beter sig i gruppsammanhang blir väldigt viktigt.

Montessoris utvecklingsperiod: Den intellektuella perioden
Doktor Maria Montessori såg denna tid som den kritiska perioden för expansiv utbildning där man ger barnen lektioner och frågor som guidar dem i deras utforskande av kultur, vetenskap, matematik, språk och sociala koder och moral. För att möta detta är Stenungsunds Montessoriskolas lågstadieklassrum ett spännande och intensivt ställe. IMG_0370Man känner passionen för lärande när eleverna experimenterar bland de olika lektionerna och uppgifterna som finns tillgängliga för dem. De arbetar både i grupp och självständigt för att lära sig hantera gruppdynamik och bemästra akademiska färdigheter. Montessori pedagogiken utgår från det stora till det lilla. Man rör sig från den stora helheten till att förstå och fokusera på detaljer. Barnen fortsätter att arbeta med konkreta material för att undersöka olika akademiska områden, för att snabbt upptäcka abstrakta metoder som de kan använda. Doktor Maria Montessori kallade denna period för den ”intellektuella perioden”. Barnet, som går in i en period av enhetlig och likartad utveckling, fokuserar på mentala utmaningar. I den öppna och stimulerande miljön barnet befinner sig, finns inga gränser för vad barnet kan lära sig och utforska.

En av våra traditioner på Stenungsunds Montessoriskola är att fira Lucia i kapellet tillsammans. Klass F-5 står för ett vackert och stämningsfullt luciatåg som var en avslutning på ett längre projekt där flera ämnen integrerats, musik, historia, religion osv.

IMG_0320