Vision

Varför ska man söka till Stenungsunds Montessoriskola?
”Först och främst för att man som förälder är intresserad Montessoripedagogiken och vill att sina barn skall undervisas enligt denna pedagogik. Vi arbetar enligt den pedagogik Maria Montessori utformade och kombinerar detta med de krav som finns i vår moderna tid. Idag sker all undervisning, från förskolan till nian enligt Montessoripedagogiken. Vår skola skiljer sig en hel del från en ”vanlig skola” på det sättet.

Vi ser alla barn som kompetenta, självständiga och nyfikna medmänniskor som kan och vill själva. Det synsättet är vår utgångspunkt och vi vet att barnen tycker det är roligt att lära sig och få ta ansvar. Vi vågar lita på barnens förmåga.

Alla barn vill och kan lära sig men från olika utgångspunkter.”

 

Stenungsunds Montessoriskola vision och mål