Välkommen till Stenungsunds Montessoriskola!

Stenungsunds Montessoriskola drivs av en ekonomisk förening utan vinstsyfte. Den elevpeng vi får till skolan går helt och hållet till driften av verksamhetens alla delar.

IMG_4825

Hos oss kan du börja i vår förskola från det att du är ett år och gå genom hela grundskolan till och med årskurs 9. Vår förskola har ca 35 barn och i grundskolan går ca 205 elever. Att vara en mindre förskola och skola är ett medvetet val då vår målsättning är att se och möta alla barn/elever samt skapa en trygg och utvecklande miljö. Vi erbjuder en montessoriskola med hög kvalitet i undervisningen där elevens kunskapsutveckling ligger i fokus. Våra lärare har utöver sin lärarlegitimation också en montessoriutbildning.

På vår hemsida kan du läsa om oss, hur vi arbetar med de olika åldrarna, hur vår elevhälsa fungerar och mycket annat.

Under fliken “Antagning” hittar du ansökningsblanketter till både förskola, förskoleklass och grundskola som du skickar till oss för att ställa ditt barn i kö. Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår förskolerektor eller rektor.

 

MMUN logo

Stenungsunds Montessoriskola deltar i MMUN, www.montessori-mun.org som del av vårt arbete med internationalisering.

Spara

Spara

Spara