Välkommen till Stenungsunds Montessoriskola!

Stenungsunds Montessoriskola drivs av en ekonomisk förening utan vinstsyfte. Den elevpeng vi får till skolan går helt och hållet till driften av verksamhetens alla delar.

IMG_4825

Hos oss kan du börja från det att du är ett år och gå via förskolan till förskoleklass och genom hela grundskolan till och med årskurs 9. Vi är en liten förskola/skola med totalt ca 220 barn, vilket är ett medvetet val då vår målsättning är att se alla, skapa en trygg och utvecklande miljö och möten. Våra pedagoger arbetar med olika delar av skolan utifrån behörighet, och som komplettering till adekvat lärarutbildning har de, eller tillägnar de sig montessoriutbildning. Vår målsättning är att erbjuda en montessoriskola av god kvalitet och med stor omsorg om varje barn. På vår hemsida kan du läsa om oss, om hur vi tänker och arbetar med de olika åldrarna, hur vår elevhälsa fungerar och mycket annat.

Under fliken “Antagning” hittar du ansöknings-blanketter till både förskola,förskoleklass och grundskola som du enkelt skriver ut och skickar till oss för att ställa ditt barn i kö. Har du några frågor så är du välkommen att kontakta vår förskolechef eller rektor.

 

MMUN logo

Stenungsunds Montessoriskola deltar i MMUN, www.montessori-mun.org som del av vårt arbete med internationalisering

Spara

Spara

Spara