Välkommen till Stenungsunds Montessoriskola!

Stenungsunds Montessoriskola drivs av en ekonomisk förening utan vinstsyfte. Den elevpeng vi får till skolan går helt och hållet till driften av verksamhetens alla delar.

IMG_4825

Hos oss kan du börja i vår förskola från det att du är ett år och gå genom hela grundskolan till och med årskurs 9. Vår förskola har 36 barn och i grundskolan går 208 elever. Att vara en mindre förskola och skola är ett medvetet val då vår målsättning är att se och möta alla barn/elever samt skapa en trygg och utvecklande miljö. Vi erbjuder en montessoriskola med hög kvalitet i undervisningen där elevens kunskapsutveckling ligger i fokus. Våra lärare har utöver sin lärarlegitimation också en montessoriutbildning.

På vår hemsida kan du läsa om oss, hur vi arbetar med de olika åldrarna, hur vår elevhälsa fungerar och mycket annat.

Under fliken “Antagning” hittar du ansökningsblanketter till både förskola, förskoleklass och grundskola som du skickar till oss. Har du några frågor är du välkommen att kontakta skolans rektor.

 

MMUN logo

Stenungsunds Montessoriskola deltar i MMUN, www.montessori-mun.org som del av vårt arbete med internationalisering.

Spara

Spara

Spara