top of page

Antagning grundskola

Antagningsprocess

Som många andra friskolor har vi inte någon kö till skolan. Istället får den som vill ansöka om plats för sitt barn skicka in sin ansökan per brev/mail varje år.


Ansökningsperioden är öppen, i ett första skede, till och med nyår. Efter ansökningsperiodens slut sker genomgång av eventuell förtur, därefter lottas tilldelning av plats bland de sökande.

De som inte kan beredas plats på vår skola vid första antagningen läggs in i en ”reservlista”, då platser kan bli tillgängliga såväl inför skolstart som under terminens gång. Antagningen stängs inför varje ny antagning till nytt läsår, varvid alla gamla ansökningar annulleras.

Antagningsregler till grundskola:

1. Förtur för elever från vår egen förskola
2. Syskonförtur
3. Elever som kommer direkt från en annan Montessoriförskola/skola
4. Lottning

Ansök här

❱ Ansökan till grundskolan
❱ Ansökan om plats på fritidshem och fritidsklubb

 

❱ Information om fritidshem och fritidsklubb


Skicka ansökningsblanketten till:
Stenungsunds Montessoriskola
Kyrkvägen 1
444 31 Stenungsund

 

Eller på mail till: rebecka.johannesson@stenungsundsmontessori.se
 

❱ Kontakta oss gärna om du har frågor!

bottom of page