top of page

Antagning grundskola

Ansökan inför läsåret 2023/2024

Antagningsprocess

Som många andra friskolor har vi inte någon kö till skolan. Istället får den som vill ansöka om plats för sitt barn skicka in sin ansökan per brev/mail varje år.


Ansökningsperioden är i år öppen, i ett första skede, till och med 2022-12-15. Efter ansökningsperiodens slut sker genomgång av eventuell förtur, därefter lottas tilldelning av plats bland de sökande.

De som inte kan beredas plats på vår skola vid första antagningen läggs in i en ”reservlista”, då platser kan bli tillgängliga såväl inför skolstart som under terminens gång. Antagningen stängs inför varje ny antagning till nytt läsår, varvid alla gamla ansökningar annulleras.

Antagningsregler till grundskola:

1. Förtur för elever från vår egen förskola
2. Syskonförtur
3. Elever som kommer direkt från en annan Montessoriförskola/skola
4. Lottning

Ansök här

❱ Ansökan till grundskolan
❱ Ansökan om plats på fritidshem och fritidsklubb

 

❱ Information om fritidshem och fritidsklubb


Skicka ansökningsblanketten till:
Stenungsunds Montessoriskola
Kyrkvägen 1
444 31 Stenungsund

 

Eller på mail till: rebecka.johannesson@stenungsundsmontessori.se
 

❱ Kontakta oss gärna om du har frågor!

bottom of page