top of page

Antagning förskola

Som många andra fristående förskolor har vi en egen kö till förskolan. Du ansöker genom att fylla i en ansökan och skicka in till oss.

Följande förtursregler gäller vid antagning till förskolan

Vi går efter datumet som ansökan är mottagen och förtursregler enligt nedan. Du får ingen bekräftelse på inlämnad ansökan utan blir kontaktad när det finns plats för ditt barn.

1. Syskonförtur.
2. Barn som kommer direkt från annan Montessoriförskola.
3. Ködatum, då ansökan om plats kom förskolan tillhanda.

❱ Ladda ner ansökningsblanketten här

❱ Kontakta oss gärna om du har frågor!

bottom of page