top of page

Antagning förskola

Som många andra fristående förskolor har vi en egen kö till förskolan. Du ansöker genom att fylla i en ansökan och skicka in till oss.

Följande förtursregler gäller vid antagning till förskolan

Vi går efter datumet då ansökan mottogs och förtursregler enligt nedan. Efter inlämnad ansökan kommer ni att få ett bekräftelsemail på mottagen ansökan och ni kommer sedan att bli kontaktade först när det finns plats för ert barn. När ni mottagit erbjudande om plats är ni också välkomna på ett besök till förskolan (om så önskas) för att kunna ta ställning till erbjudandet om platsen. 


Förtursregler:
1. Syskonförtur.
2. Barn som kommer direkt från annan Montessoriförskola.
3. Ködatum, då ansökan om plats kom förskolan tillhanda.

 

❱ Ladda ner ansökningsblanketten här

❱ Kontakta oss gärna om ni har frågor!

bottom of page