top of page

Elevhälsa

Vår målsättning är att vår elevhälsa, tillsammans med rektor samt pedagogerna, skall hjälpa varje barn att utvecklas, må bra och finna sin egen potential i en trygg och stimulerande miljö.

Vårt elevhälsoarbete

När en elev börjar på vår skola görs en överlämning från eventuell tidigare förskola, skola, BVC eller tidigare skolhälsovård. När vi får in tidigare pedagogisk och medicinsk kartläggning kan vi snabbt möta varje elev i just det den eleven behöver. Vi arbetar med hela barnet, då vi är övertygade om att alla delar är lika viktiga. Samarbetet med vårdnadshavare är viktigt för att kunna stödja och hjälpa varje elev i deras utveckling.

Vårt elevhälsoarbete är mångfacetterat, flexibelt och systematiskt och vi följer alla de riktlinjer, lagkrav och råd som ställs i vår strävan att se och stödja varje elev att utveckla sin fulla potential.

Skolsköterska

Vår skolsköterska heter Cindy Stoa och arbetar tillsammans med skolans ledning med att utveckla vår elevhälsa. Cindy är medicinskt ledningsansvarig (MLA) och ingår i ett nätverk med MLA-skolsköterskor. Hon finns på skolan varje dag och är en central del i det vardagliga elevhälsoarbetet. Telefon: 0761-67 72 66.

Specialpedagog

Vår specialpedagog Pia Olsson har arbetat i många år som specialpedagog och coachar våra pedagoger, arbetar med elever och vårdnadshavare, utför LOGOS-tester och är en central del i elevhälsoarbetet som bedrivs dagligen på skolan. Telefon: 0761-67 19 15.

Speciallärare

Linda Claesson arbetar i vår flexibla undervisningsgrupp – Studion. Här arbetar de med elever som av olika anledningar behöver en mindre miljö, en till en undervisning, hjälp med struktur, ta nästa steg i sin utveckling i ämnen osv. Linda är även en central del i det vardagliga elevhälsoarbetet på skolan.

Skolläkare

Lars-Einar Bresäter, leg. läkare kommer till skolan för regelbundna hälsoundersökningar samt vid behov. Han arbetar nära skolsköterska och skolledning med både elever och vårdnadshavare.

Skolkurator & Studie och yrkesvägledare

Anna Linansky, socionom, är på skolan tre dagar i veckan och arbetar med grupper eller enskilda elever beroende på var behoven finns. Anna arbetar också i nära samråd med skolsköterska, skolledning och övrig elevhälsa. Telefon: 0761-67 45 02.

Skolpsykolog

Vi samarbetar med KAN-psykologerna i Göteborg.

Kommunens elevhälsa, BUP, Socialtjänst

Vi samarbetar vid behov med kommunens elevhälsa, BUP, Socialtjänst. Det är viktigt för alla delar att samverka kring barnen när det blir svårt ibland.

Vi finns här för dig

bottom of page