top of page

Förskola

Välkommen till Montessoriförskolan Sjöstjärnan!

Hos oss får barnen uppleva, utvecklas och upptäcka världen i en trygg miljö tillsammans med utbildade pedagoger. På skolan/förskolan har vi en kock som lagar underbar mat.

Sjöstjärnan ligger vackert belägen centralt i Stenungsund med närhet till hav och skog. Vår utegård inbjuder till såväl lek som odling av både kryddväxter, grönsaker och bär. Här finns engagerad personal och en styrelse som drivs av föräldrar.

 

Sjöstjärnan består av två avdelningar, en 1-3 (4) års grupp och en 3-5 (6) års grupp fördelat på sju pedagoger.

IMG_0310-300x225.jpg

Övergripande mål

för Sjöstjärnan

Det allra viktigaste för oss som arbetar på förskolan är att varje barn ska känna sig tryggt hos oss, tycka det är roligt att komma hit om dagarna och trivas tillsammans med sina kamrater och med oss pedagoger som arbetar på förskolan.

Vi strävar efter att bedriva en förskola med hög kvalitet, där barn, personal och föräldrar känner trygghet, och där barnen får en stabil grund att gå vidare med i framtiden, förenat med bibehållen lust att lära.

Leken är viktig för barns utveckling och för den sociala gemenskapen. Vi ska arbeta på ett sätt som stärker gruppen och samvaron, samtidigt som det enskilda barnet också ska få ta sin plats i gruppen. Montessoripedagogikens mål och synsätt ska vara vägledande för att hjälpa varje barn framåt i sin utveckling.

Det här kännetecknar vår Montessoriförskola

En förberedd, spännande och stimulerande miljö med montessorimaterial till god hjälp till att förstå och lära.

En förberedd miljö

Hos oss är miljön anpassad till barnen. Stolar och bord är låga och allt material finns i barnens höjd. Barnen väljer själva aktivitet. De arbetar i egen takt, ensamma, två och två eller i grupp.

En spännande och stimulerande miljö

Grupperna är åldersblandade, vilket gör att barnen stimuleras och lär av varandra. Hos oss är barnen ständigt sysselsatta och arbetar/leker med olika saker. Det kan vara finmotoriska övningar som att hälla, ösa, sopa, duka. De vill göra det vi vuxna gör och härmar oss i sin lek. Andra bygger med klossar, stavar, lägger pussel, använder kritor/pennor, klipper, sorterar knappar/pärlor i storlek, form eller färg och sätter sig in i matematikens grunder. Någon lägger pussel med världsdelarna, andra tränar att lägga ord och skriva bokstäver. Barn kan och vill betydligt mer än vi tror. När de får stimulans inom alla områden kan de utveckla hela sin personlighet och lära sig att förstå sig själva. Processen är viktigare än resultatet och fantasin utvecklas.

Montessorimaterial – en god hjälp till att förstå och lära

För att kunna möta varje barns olika behov av aktivitet och motorik finns ett utvecklat material för olika mognadsstadier och intressen. Montessorimaterialet är självrättande så barnen kan uppleva tillfredsställelse av att se att de lyckas och självförtroendet växer. Pedagogen följer varje barns utveckling.


Montessorimaterialet är indelat i olika ämnesområden: Praktiska vardagsövningar, sinnestränande material, matematik, språk och kulturämnen såsom geografi, historia och biologi. Allt material är kopplat till läroplanen Lpfö 18 och vävs in i vår inne- och utemiljö.


Alla barn får möjlighet att använda materialet för att utveckla sina förmågor och bli nyfiken på musik och skapande, natur och djur, människor från olika världsdelar, bokstäver och ord, siffror och matematik, begrepp om nutid och dåtid m.m. Varje sak har sin plats i rummet. De barn som har använt ett material ser till att det kommer ordentligt på plats igen så att andra kan få använda det. Barnen lär sig att ta ansvar och visa hänsyn till varandra. Barn gör samma samma saker om och om igen, då avvaktar pedagogen för att sedan locka barnet att gå vidare i sin egen takt när barnet vill och känner att det är roligt.

FÖRSKOLA: Aktiviteter
IMG_0171.jpg

Det jag hör – det glömmer jag
Det jag ser – kommer jag ihåg
Det jag gör – förstår jag

Materialet är nycklar/redskap för barnet att ta till sig förmågor. Genom materialet kan barnen leka in kunskaper, öka möjligheterna att utvecklas och klara sig själv och få en stark självkänsla och bli trygg.

Screenshot_20221010-170503_Vklass.jpg
Love to Learn _ Instagram_ _timmossholder_edited.jpg

Vi hjälper barnet att hjälpa sig själv

  • Barnet får utvecklas i sin egen takt och efter egen förmåga.


  • Den förberedda och anpassade miljön stärker barnets självförtroende, då det ”kan själv”, och känner att det lyckas.

  • Med hjälp av det genomtänkta materialet får barnet möjlighet att arbeta konkret och förstå med sina händer.

  • Barnet leker fram sina kunskaper.

  • Den genomtänkta miljön inbjuder till samarbete, social träning och att visa hänsyn och omsorg om varandra.

bottom of page