top of page

Kräftorna (3) 4-5 år

Kräftorna (3) 4-5 år: Aktiviteter

En dag hos Kräftorna

Barnen börjar på Kräftorna i augusti det året de fyller 4 år.


Vi startar dagen med att äta frukost tillsammans. Här får barnen träna på att hälla, smöra, dela med mera. Därefter har vi arbetsstund på vår avdelning där är indelat i olika kunskapsrum – språk, matematik, kultur, “pvö” (praktiska vardagsövningar), sensoriskt, skapande samt bibliotek. Barnen väljer aktivitet efter att en pedagog har presenterat olika övningar. Att repetera är viktigt moment, det gör att barnet får möjlighet att känna stolthet över att lyckas.

Varje dag har vi en samling med fruktstund där vi erbjuder språkstimulerande lekar, ramsor, rytmik och gymnastik, sång och sagor.


Klockan 11.00 får vi njuta av Annelie och Rebeckas goda lunch. Barnen tar själva från vårt buffébord där det också finns ett buffébord med grönsaker.


Efter lunch är vi ute och leker på vår fina gård. En dag i veckan går vi på utflykt till vår skog på Kyrkberget. Vi är ute fram till mellanmål som vi äter inne eller ute beroende på årstid och väder.


Vi erbjuder barnen skridskoåkning tre gånger per termin samt lek och plask för femåringarna under vårterminen vilket brukar vara väldigt uppskattat.

IMG_0172.jpg
IMG_0171.jpg

Under perioden 3-6 år gör barnet stora och viktiga framsteg i sin utveckling och visar på ett enormt intresse för världen omkring dem. De är nyfikna på att lära sig saker, utforska och utveckla sin självständighet.


Barnet lär sig genom att förstå och använda sig av sin omgivande miljö, genom att utforska och experimentera, känna, bygga och göra saker själv, och för sig själv.

bottom of page