top of page

Skola 12-15 år

Högstadiet är tiden då eleven blir en socialt medveten individ enligt Maria Montessori.

Skola 12-15 år: Aktiviteter

På Stenungsunds Montessoriskola arbetar vi med att utveckla en unik och genomtänkt undervisning för våra tonåringar, vilken integrerar montessoripedagogiken med den senaste utvecklingen och forskningen inom utbildning och som:

 • Uppmuntrar meningsfulla kontakter med omvärlden för eleverna.

 • Fostrar varje individs utveckling av ett hälsosamt, holistiskt och vördnadsfullt synsätt på sig själv och sin omvärld.

 • Ger eleverna redskapen för att kunna skapa sig sin egen framtid genom att förbereda eleverna, både akademiskt och socialt, för gymnasiet och vidare.

 • Sätter eleven i centrum och där varje elev har en personlig studieplan.

 • Har åldersblandade grupper och undervisning där eleverna uppmuntras att hjälpa varandra.

 • Innebär långa, oavbrutna arbetspass, där eleverna själva beslutar vad de skall arbeta med enligt sina studieplaner tillsammans med sina lärare och kamrater.

 • Arbetar med ämnesövergripande undervisning för att utveckla förmågan att se samband, orsak och verkan.

 • Uppmuntrar aktiviteter kring självständighet, ekonomiskt ansvarstagande, samarbete och projekt som främjar sammanhållning och ansvarstagande för gruppen, sig själv och ger träning inför arbetslivet.

 • Förbereder eleverna väl inför fortsatta studier genom meningsfulla, verklighetsanknutna och utmanande arbetsuppgifter.

 • Ökar det sociala medvetandet och ansvarstagandet för vår miljö, omvärld och medmänniskor genom de uppgifter som ges.

  Undervisningen i högstadiet har en unik ansats till undervisning av ungdomar. I kärnan finns Dr. Montessoris tanke om eleven som en självstyrande, aktiv individ, och läraren som en aktiv handledare/vägvisare. Högstadiet kombinerar schemalagd tid och möjligheter för eleverna att i små grupper få arbeta tillsammans självständigt under egna arbetspass. Under denna tid arbetar eleverna nära sina lärare och sina klasskamrater för att fördjupa sina kunskaper på en djupare nivå. Målet är trygga, självständiga unga vuxna som kan fatta kloka beslut för sig själva och för större sammanhang.

IMG_4696.jpg

Aktiviteter

Runt den 10 december varje år har högstadiet Nobelfest. Här arbetar vi med “praktiska livet”-övningar anpassade för de äldre eleverna. Exempel på detta är möblering, dukning, placering, dekorationer, menyplanering, tillagning, hur man håller i en formell middag – värdparsskap, vett och etikettskola, tal av olika slag osv som bra färdigheter att ha med sig i vuxenlivet. En väldigt lyckad och uppskattad tradition som vi håller kvar vid.

IMG_0310.jpg
IMG_0280.jpg
IMG_0287.jpg
bottom of page