top of page

Skola 6-9 år

Från första till tredje klass är barn entusiastiska och redo att lära sig. Barnet har nu nått en period av stabilitet, och går in i perioden av resonemang och logik. Deras förmåga att föreställa sig är stark och de kan lära sig om och tänka på saker de inte kan se eller röra. Lågstadieeleven är intresserad av att utforska, inte bara sin omedelbara närhet, utan även av att förstå och lära sig om den större världen.

Skola 6-9 år: Aktiviteter

Social utveckling och intellektuell självständighet

Medan det yngre barnet utvecklar fysisk självständighet, arbetar lågstadiebarnet med intellektuell självständighet. Barnet blir nu även mycket social, skaffar vänskapsrelationer, lär sig koderna för vänskap och hur man beter sig i gruppsammanhang blir väldigt viktigt.

Montessoris utvecklingsperiod: Den intellektuella perioden

Doktor Maria Montessori såg denna tid som den kritiska perioden för expansiv utbildning där man ger barnen lektioner och frågor som guidar dem i deras utforskande av kultur, vetenskap, matematik, språk och sociala koder och moral. För att möta detta är Stenungsunds Montessoriskolas lågstadieklassrum ett spännande och intensivt ställe. Man känner passionen för lärande när eleverna experimenterar bland de olika lektionerna och uppgifterna som finns tillgängliga för dem. De arbetar både i grupp och självständigt för att lära sig hantera gruppdynamik och bemästra akademiska färdigheter. 


Montessori pedagogiken utgår från det stora till det lilla. Man rör sig från den stora helheten till att förstå och fokusera på detaljer. Barnen fortsätter att arbeta med konkreta material för att undersöka olika akademiska områden, för att snabbt upptäcka abstrakta metoder som de kan använda. Doktor Maria Montessori kallade denna period för den ”intellektuella perioden”. Barnet, som går in i en period av enhetlig och likartad utveckling, fokuserar på mentala utmaningar. I den öppna och stimulerande miljön barnet befinner sig, finns inga gränser för vad barnet kan lära sig och utforska.

bottom of page